Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Elsősegély – nyújtás tanfolyam és vizsga

A következő elsősegély-nyújtás tanfolyam 2019. november 05-én (kedd) 16 órakor indul!
A tanfolyam ára: 8.900,- Ft.

A tanfolyam 2 x 4 órás. Az első foglalkozás november 05-én 16 – 20 óráig, második foglalkozás november 06-án 16 – 20 óráig tart.

Bodó Autósiskola folyamatosan várja a gépjárművezető jelölteket a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közúti elsősegélynyújtó tanfolyamokra. A tanfolyamra más iskolánál végzett hallgatók is beiratkozhatnak! A tanfolyamokat az autósiskola tantermében (Szeged Mikszáth Kálmán utca 18) tartjuk.

A z elsősegély tanfolyamra jelentkezni az autósiskolában lehet.
A sikeres vizsgaeredmény elérése érdekében a  tanfolyamokon az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati felkészítésre. 
A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi. Szegeden: a Plázában.

Közösségi Pont. Elsősegély vizsgára jelentkezés: hétfő, csütörtök 10.00-18.00, kedd, szerda: 10.00-16.00. Vizsgára jelentkezni személyesen, vagy meghatalmazással személyigazolvánnyal, kiskorú esetében szülői hozzájárulással, a vizsgadíj megfizetésével egyidejűleg lehet.

Vizsgadíj: 8.200,- Ft.
Gondolj arra, hogy az elsősegély tanfolyamon megszerzett ismeretek a mindennapi életben is jól használhatóak egy esetleges rosszullétnél, balesetnél.
Jelentkezz te is közúti elsősegély - nyújtó tanfolyamunkra!

Ki kaphat mentességet az elsősegély vizsga alól?
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések: A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek külön jogszabály alapján:

- az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
- az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
- védőnői,
- dietetikusi,
- mentőtiszti,
- gyógytornász,
- egészségügyi szakoktatói,
- diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
- a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
- az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
- 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
„trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
- 1984. január 1-je után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
- „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható!
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.