Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Tantermi képzés

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • eredeti iskolai bizonyítvány (min. 8 ált.) Tájékoztatásul: 2019. január 1. napját követő vizsgaigény és átadott jelentkezési lap mellékleteként a képzőszerv által másolt alapfokú végzettség igazolásaként leadott fénymásolat mellett, az ellenőrzés biztosítása miatt a közlekedési hatósághoz be kell nyújtani az eredeti bizonyítványokat is.
 • korábban megszerzett érvényes vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges.

Árak:

 • “MIKULÁS AKCIÓ!” Jelentkezz a 2019. december 09-én induló KRESZ tanfolyamra! A tanfolyam ára most csak 10.000,- Ft !

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás:
A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.
Jogosultsági feltételek:
A támogatást az a személy veheti igénybe, aki
– a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és
– a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

Ajándékozz “jogsi utalvány”-t, ünnepekre, névnapra, szülinapra!

 • KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft
 • Tanpálya díja (egyszeri befizetés): 5.000,- Ft
 • Egy gyakorlati vezetési óra díja: 4.650,- 4.800,- Ft/tanóra, oktatónként eltérő. (A pót- és a vizsgaóra díja megegyezik az alapóra díjával) 

Gyorsított gyakorlati vezetési óra: 6.200,- Ft/ tanóra (50 perc)

 • Hatósági forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a minimálisan kötelező 30 gyakorlati órát és min. 580 kilométert igazoltan teljesítette
 • betöltötte a 17 életévét és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Fontos tudni:

A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki a járművezetők vizsgáztatására. A sikeres vizsgáról a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.) – a továbbiakban: Vizsgaközpont) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére

A sikeres vizsgát tett vizsgázó (amennyiben az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum is leadásra került), a vizsgát követő harmadik munkanapon megjelenhet bármely kormányablakban személyes okmányaival az eredeti orvosi szakvéleménnyel és a sikeres elsősegély vizsgát igazoló kártyával a vezetői engedély kiváltására. Figyelem! Az önálló vezetést kizárólag a vezetői engedély átvétele után lehet megkezdeni!

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel utánfutót, lakókocsit vontatni nem szabad!

A „B” kategóriás vezetői engedély 18. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.