Menü Bezárás

Autós oktatás

Autós oktatás

Ki vehető fel „B” kategóriás képzésre?

 • aki a jogszabályban előírt életkornál (17 év) legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi feltételeknek
 • valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek (Pl: nem áll eltiltás alatt)
 • rendelkezik a közoktatási törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséggel, (külföldi bizonyítvány esetén azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végz/tantermi-képzettséggel)*

Az elméleti képzés lehet e-learning– vagy tantermi.

E-learning

Szükséges számítógép és internet kapcsolat

Tantermi képzés

 • 28 órás (7 x 4 tanóra) tantermi foglalkozás
 • tantermi foglalkozás az aktuálisan meghirdetett időpontokban
 • Az esetleges hiányzást pótolni kell.

A tanfolyamra jelentkezéskor a szerződéskötéshez az alábbiak szükségesek:

 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél
 • lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • korábban megszerzett vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)

      Az iskolai bizonyítvány a KRESZ vizsgán kell bemutatni a vizsgabiztos részére!

      Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető-jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges. (Eredeti okmányokat kell bemutatni, fénymásolatot nem fogadhatunk el.)

A jelentkezéshez szükséges:

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor
 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • korábban megszerzett érvényes vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)
 • Tájékoztatásul:  az ellenőrzés biztosítása miatt a KRESZ vizsgán, a vizsgabiztosnak kell bemutatni egy eredeti (min. 8 ált.) bizonyítványt

Árak:

KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft
Tanpálya díja (egyszeri befizetés): 6.500,- Ft.

Egy gyakorlati vezetési óra díja: 5.000,- Ft/tanóra. (A pót- és a vizsgaóra díja megegyezik az alapóra díjával)
Gyorsított gyakorlati vezetési óra: 6.500,- Ft/ tanóra (50 perc)  Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás:

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető. A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A vezetői engedély megszerzési folyamatának rövid leírása:

 • Beiratkozás, a szükséges okmányok átadása, szerződéskötés, befizetés az autósiskola ügyfélszolgálatán (Szeged, Mikszáth Kálmán utca 18) KRESZ tanfolyam (e-learning, vagy tantermi)
 • Jelentkezés KRESZ vizsgára az előírt feltételek (a tanfolyamon való részvétel, sikeres házi vizsga, befizetett vizsgadíj) teljesülése esetén
 • KRESZ vizsga a hatóság vizsgatermében (Szeged Kereskedő köz 3-5)
 • Gyakorlati szakoktató kiválasztása az autósiskolában (tanuló)
 • A tanuló vezetési kartonjának elkészítése és hitelesítése a hatóságnál (iskolavezető)
 • Gyakorlati vezetési órák befizetése az autósiskola ügyfélszolgálatán (részletfizetési lehetőség)
 • Gyakorlati vezetés (min.30 óra és min. 580 km)
 • Vizsgadíj befizetése, jelentkezés forgalmi vizsgára, vizsga időpont igénylése a hatóságnál (szakoktató)
 • Forgalmi vizsga
 • Orvosi alkalmassági igazolás átvétele az autósiskolában (tanuló)
 • Sikeres elsősegély-nyújtás vizsgáról szóló igazolás bemutatása a hatóságnál (tanuló)
 • Vezetői engedély igénylése okmányirodában, vagy kormányablaknál (tanuló)