Menü Bezárás

Autós oktatás

Autós oktatás

Ki vehető fel „B” kategóriás képzésre?

 • aki a jogszabályban előírt életkornál (17 év) legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
 • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi feltételeknek
 • valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek (Pl: nem áll eltiltás alatt)
 • rendelkezik a közoktatási törvény szerinti alapfokú iskolai végzettséggel, (külföldi bizonyítvány esetén azzal azonos végzettségi szintnek megfelelő külföldön szerzett iskolai végz/tantermi-képzettséggel)*

Az elméleti képzés lehet e-learning– vagy tantermi.

E-learning

Szükséges számítógép és internet kapcsolat

Tantermi képzés

 • 28 órás (7 x 4 tanóra) tantermi foglalkozás
 • tantermi foglalkozás az aktuálisan meghirdetett időpontokban
 • Az esetleges hiányzást pótolni kell.

A jelentkezéshez szükséges:

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor
 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • korábban megszerzett érvényes vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)
 • az iskolai bizonyítvány a KRESZ vizsgán kell bemutatni a vizsgabiztos részére!
 • fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető-jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges. 

Árak:

KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft

Tanpálya díja (egyszeri befizetés): 10.000,- Ft.

Egy gyakorlati vezetési óra díja:  8.300,- Ft. A pót- és a vizsgaóra díja megegyezik az alapóra díjával.
A gyorsított- és a jogosítvánnyal már rendelkezők gyakorlati vezetési óradíja: 10.000,- Ft/ tanóra.

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás:

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető. A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.

A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki: a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.9

A vezetői engedély megszerzési folyamatának rövid leírása:

 • Beiratkozás, a szükséges okmányok átadása, orvosi alkalmassági vélemény bemutatása,  szerződéskötés, befizetés az autósiskola ügyfélszolgálatán (Szeged, Mikszáth Kálmán utca 18) KRESZ tanfolyam (e-learning, vagy tantermi)
 • Jelentkezés KRESZ vizsgára az előírt feltételek (a tanfolyamon való részvétel, sikeres házi vizsga, befizetett vizsgadíj) teljesülése esetén
 • KRESZ vizsga a hatóság vizsgatermében (Szeged Kereskedő köz 5A-5B)
 • Gyakorlati szakoktató kiválasztása az autósiskolában (tanuló)
 • A tanuló vezetési kartonjának elkészítése és hitelesítése a hatóságnál (iskolavezető)
 • Gyakorlati vezetési órák befizetése az autósiskola ügyfélszolgálatán (részletfizetési lehetőség)
 • Gyakorlati vezetés (min.30 óra és min. 580 km)
 • Vizsgadíj befizetése, jelentkezés forgalmi vizsgára, vizsga időpont igénylése a hatóságnál (szakoktató)
 • Forgalmi vizsga
 • Vezetői engedély igénylése okmányirodában, vagy kormányablaknál (tanuló)