Menü Bezárás

Elsősegély tanfolyam

A tantermi elsősegély tanfolyam: 2021.március 23.napján indul. Ára: 9.900,- ft.

Az elsősegély tanfolyamon és a vizsgán kötelező az egyéni védőeszköz viselése a vizsgázóknak az orrot és a szájat eltakaró maszkban kell érkezniük és vizsgálókesztyűt is kell magukkal vinniük! Egyszerre legfeljebb négyen vizsgázhatnak,a helyszíneken rendszeres szellőztetés és fertőtlenítés lesz. A vizsga elején és végén kezet kell mosniuk a helyszínen, vagy a kihelyezett kézfertőtlenítőket kell használniuk. Az újraélesztésnél a befúvásos lélegeztetés átmenetileg kikerül a gyakorlatsor kötelező elemei közül. Helyette a vizsgázó kérésére egyperces folyamatos mellkaskompresszióval is teljesíthető lesz ez a vizsgaelem. A vizsgázók a páros gyakorlatok mellőzését is kérhetik, helyettük önmagukon vagy egy erre alkalmas szemléltető eszközön kell bemutatniuk az ellátást.

A tanfolyam 2 x 4 tanórás. Az első foglalkozás 20201. 03. 23,  15-19 óráig, második foglalkozás 2021.03.24-én, 15-19 óráig tart.

Bodó Autósiskola folyamatosan várja a gépjárművezető jelölteket a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közúti elsősegélynyújtó tanfolyamokra. A tanfolyamra más iskolánál végzett hallgatók is beiratkozhatnak! A tanfolyamokat az autósiskola tantermében (Szeged Mikszáth Kálmán utca 18) tartjukA z elsősegély tanfolyamra jelentkezni az autósiskolában lehet.
A sikeres vizsgaeredmény elérése érdekében a  tanfolyamokon az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati felkészítésre.

A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi (Szeged Pláza Közösségi Pont). Elsősegély vizsgára jelentkezés: kedd, szerda, csütörtök 10.00-18.00. Vizsgára jelentkezni személyesen, vagy meghatalmazással személyigazolvánnyal, kiskorú esetében szülői hozzájárulással, a vizsgadíj megfizetésével egyidejűleg lehet. Vizsgadíj: 8.200,- Ft.
Gondolj arra, hogy az elsősegély tanfolyamon megszerzett ismeretek a mindennapi életben is jól használhatóak egy esetleges rosszullétnél, balesetnél.
Jelentkezz te is közúti elsősegély – nyújtó tanfolyamunkra!

Ki kaphat mentességet az elsősegély vizsga alól?

A felmentés alapjául szolgáló iskolai végzettséget tanúsító okiratot a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete részére kell bemutatni, amely ennek alapján a mentesülés tényét megállapítja és azt igazolja. 31/1992. (XII. 19.) NM rendelet 2.§. 

  • 2. § (1) *  Az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését – végzettségükre tekintettel – az orvostudományi egyetemeken végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvostudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők a szakképesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolhatják.
  • A Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezete a sikeres elsősegélynyújtási vizsga teljesítésének vagy a vizsga alóli mentesülés megállapításának napján elektronikus úton értesíti a közúti közlekedési nyilvántartó szervet.