Menü Bezárás

Elsősegély tanfolyam

A következő elsősegély tanfolyam 2020. december 01-jén 16 órakor kezdődik az autósiskola tantermében. A tanfolyam ára: 9.200,- Ft. Maszk és kesztyű viselése kötelező!

Az elsősegély tanfolyamon és a vizsgán kötelező az egyéni védőeszköz viselése a vizsgázóknak az orrot és a szájat eltakaró maszkban kell érkezniük és vizsgálókesztyűt is kell magukkal vinniük! Egyszerre legfeljebb négyen vizsgázhatnak,a helyszíneken rendszeres szellőztetés és fertőtlenítés lesz. A vizsga elején és végén kezet kell mosniuk a helyszínen, vagy a kihelyezett kézfertőtlenítőket kell használniuk. Az újraélesztésnél a befúvásos lélegeztetés átmenetileg kikerül a gyakorlatsor kötelező elemei közül. Helyette a vizsgázó kérésére egyperces folyamatos mellkaskompresszióval is teljesíthető lesz ez a vizsgaelem. A vizsgázók a páros gyakorlatok mellőzését is kérhetik, helyettük önmagukon vagy egy erre alkalmas szemléltető eszközön kell bemutatniuk az ellátást.

A tanfolyam 2 x 4 órás. Az első foglalkozás december 01-jén (kedd), 16 – 20 óráig, második foglalkozás december 03-án (csütörtök) 16 – 20 óráig tart.

Bodó Autósiskola folyamatosan várja a gépjárművezető jelölteket a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közúti elsősegélynyújtó tanfolyamokra. A tanfolyamra más iskolánál végzett hallgatók is beiratkozhatnak! A tanfolyamokat az autósiskola tantermében (Szeged Mikszáth Kálmán utca 18) tartjukA z elsősegély tanfolyamra jelentkezni az autósiskolában lehet.
A sikeres vizsgaeredmény elérése érdekében a  tanfolyamokon az elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati felkészítésre.

A vizsgáztatást a Magyar Vöröskereszt végzi (Szeged Pláza Közösségi Pont). Elsősegély vizsgára jelentkezés: hétfő, csütörtök 10.00-18.00, kedd, szerda: 10.00-16.00. Vizsgára jelentkezni személyesen, vagy meghatalmazással személyigazolvánnyal, kiskorú esetében szülői hozzájárulással, a vizsgadíj megfizetésével egyidejűleg lehet. Vizsgadíj: 8.200,- Ft.
Gondolj arra, hogy az elsősegély tanfolyamon megszerzett ismeretek a mindennapi életben is jól használhatóak egy esetleges rosszullétnél, balesetnél.
Jelentkezz te is közúti elsősegély – nyújtó tanfolyamunkra!

Ki kaphat mentességet az elsősegély vizsga alól?
A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések: A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy
  „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható!
A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.