Menü Bezárás

E-learning

E-learning

Ajánljuk: mindenkinek, de különösen a változó munkaidőben dolgozó-, otthoni teendőik, iskolai tanulmányaik miatt elfoglaltaknak, külföldön dolgozóknak, kisgyermekes szülőknek és azoknak, akik valamiért nem tudnak tantermi tanfolyamon részt venni. Az e-learning új lehetőségeket teremt. Akkreditált tartalom és keretrendszer. Éjjel-nappal elérhető tudás. Interneten bárhonnan és bármikor hozzáférhető. A képzés nincs helyhez és időhöz kötve. Tanfolyamkezdés akár azonnal. Friss, naprakész tananyag.Tesztelési lehetőség a hatósági vizsgakérdésekkel. Eredményes felkészülés, sikeres vizsga!

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • eredeti iskolai bizonyítvány (min. 8 ált.).
 • korábban megszerzett érvényes vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges.

Árak:

Kategória

B

180 nap 75 óra
25 000 Ft
Póthozzáférés 90 nap 12 óra
10 000 Ft
Póthozzáférés 90 nap 24 óra
14 000 Ft
  • KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft
  • Tanpálya díja (egyszeri befizetés): 15.000,- Ft. 
  • Egy gyakorlati vezetési óra díja: 8.300,- Ft.  A pót- és a vizsgaóra díja megegyezik az alapóra díjával.
  • A gyorsított-, az automata váltós és a (jogosítvánnyal már rendelkezők) gyakorló vezetés óradíja 10.000,- Ft.
  • Hatósági forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

A KRESZ TANFOLYAM ÁRA ÉS A VIZSGADÍJ VISSZAIGÉNYELHETŐ! (55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet)

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a minimálisan kötelező 30 gyakorlati órát és min. 580 kilométert igazoltan teljesítette
 • betöltötte a 17 életévét és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Fontos tudni:

Tan- és vizsgadíj visszaigénylési lehetőség: a Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

 • Jogosultsági feltételek: A támogatást az a személy veheti igénybe, akia „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga  napján a 20. életévét még nem töltötte be. 
 • A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki: a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti, aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.”
 • A támogatás összege: A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000 forint.
 • Az igény előterjesztése: A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgát követő munkanapon elektronikus úton továbbít a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére. 

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel utánfutót, lakókocsit vontatni nem szabad!

A „B” kategóriás vezetői engedély 18. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.