Menü Bezárás

E-learning

E-learning

Ajánljuk: mindenkinek, de különösen a változó munkaidőben dolgozó-, otthoni teendőik, iskolai tanulmányaik miatt elfoglaltaknak, külföldön dolgozóknak, kisgyermekes szülőknek és azoknak, akik valamiért nem tudnak tantermi tanfolyamon részt venni. Az e-learning új lehetőségeket teremt. Akkreditált tartalom és keretrendszer. Éjjel-nappal elérhető tudás. Interneten bárhonnan és bármikor hozzáférhető. A képzés nincs helyhez és időhöz kötve. Tanfolyamkezdés akár azonnal. Friss, naprakész tananyag.Tesztelési lehetőség a hatósági vizsgakérdésekkel. Eredményes felkészülés, sikeres vizsga!

A jelentkezéshez szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • eredeti iskolai bizonyítvány (min. 8 ált.) Tájékoztatásul: a vizsgaigény és a jelentkezési lap mellékleteként a képzőszerv által másolt alapfokú végzettség igazolásaként leadott fénymásolat mellett, az ellenőrzés biztosítása miatt a közlekedési hatósághoz be kell nyújtani az eredeti bizonyítványokat is.
 • korábban megszerzett érvényes vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges.

Árak:

Kategória

B

90 nap 60 óra
15.000
180 nap 75 óra
18 000 Ft
Póthozzáférés 15 nap 10 óra
6 000 Ft
  • KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft
  • Tanpálya díja (egyszeri befizetés): 6.500,- Ft
  • Egy gyakorlati vezetési óra díja: 5.000,- Ft / tanóra (a pót- és a vizsgaóra díja megegyezik az alapóra díjával)
  • Gyorsított gyakorlati vezetési óra: 6.500,- Ft/ tanóra (50 perc)
  • Hatósági forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft

A KRESZ TANFOLYAM ÁRA ÉS A VIZSGADÍJ VISSZAIGÉNYELHETŐ! (55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet)

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

 • az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a minimálisan kötelező 30 gyakorlati órát és min. 580 kilométert igazoltan teljesítette
 • betöltötte a 17 életévét és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

Fontos tudni:

Tan- és vizsgadíj visszaigénylési lehetőség: a Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

 • Jogosultsági feltételek: A támogatást az a személy veheti igénybe, akia „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be.
 • A támogatás összege: A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000 forint.
 • Az igény előterjesztése: A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.

A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki a járművezetők vizsgáztatására. A sikeres vizsgáról a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.) – a továbbiakban: Vizsgaközpont) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. A sikeres vizsgát tett vizsgázó (amennyiben az alapfokú iskolai végzettséget igazoló dokumentum is leadásra került), a vizsgát követő harmadik munkanapon megjelenhet bármely kormányablakban a személyes okmányaival, eredeti orvosi szakvéleménnyel és a sikeres elsősegély vizsgát igazoló kártyával a vezetői engedély kiváltására.

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel utánfutót, lakókocsit vontatni nem szabad!

A „B” kategóriás vezetői engedély 18. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.