Menü Bezárás

Jogosítvány tudásbázis

Jogosítvány tudásbázis

A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki a járművezetők vizsgáztatására. A sikeres vizsgáról a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.) – a továbbiakban: Vizsgaközpont) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követően egy munkanapon belül  elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére

A sikeres vizsgát tett vizsgázó, a vizsgát követően megjelenhet bármely kormányablakban személyes okmányaival az eredeti orvosi szakvéleménnyel és a sikeres elsősegély vizsgát igazoló kártyával a vezetői engedély kiváltására.

A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom) automata sebességváltóval rendelkező járművön tette le.

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel utánfutót, lakókocsit vontatni nem szabad!

A „B” kategóriás vezetői engedély 18. életév eléréséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

 • A jelentkezéshez szükséges:
 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • eredeti iskolai bizonyítvány (min. 8 ált.)
 • vezetői engedély (ha van)
 • orvosi alkalmassági igazolás háziorvostól (ezt hozhatod a KRESZ tanfolyam végéig)
 • az aktuális elméleti tanfolyam díja (első befizetés)

A beiratkozáshoz szükséges:

 • érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél) és lakcím kártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • bizonyítvány (min. 8 általános végzettséget kell igazolni)
 • az elméleti tanfolyam aktuális díja (készpénzzel, vagy kártyával fizethető)
 • korábban megszerzett vezetői engedély (ha van)

A beiratkozást (első befizetés, a szükséges okmányok bemutatása, szerződéskötés) követően általában egy napon belül kapsz egy e-mailt az e-Titan rendszertől és azonnal megkezdheted a képzést. (A regisztrálást napjától számított 9 hónapon belül KRESZ vizsgát kell tenni!) Az e-learning tanfolyam elvégzéséhez nem kell tantermi órákra járni. Nincs szükséged tankönyvekre, mert az e-learning elektronikus, digitális módon közvetíti számítógépedre a tartalmakat. A tanulásra fordított időt saját magad oszthatod be. Az interaktív animációk, multimédiás elemek és szituációs gyakorlatok segítségével könnyen boldogulsz, és hamar meg tudod jegyezni a sikeres vizsgához szükséges információkat. Az e Titán keretrendszer az egyéni belépési kódod alapján tárolja, hol tartasz a tananyagban. A következő belépéskor ugyanonnan folytathatod, ahol abbahagytad a tanulást. Az e-learning végén az e-Titán keretrendszer a hatályos jogszabályoknak megfelelően képzési igazolást ad az elvégzett tanfolyamról, amelyet automatikusan megküld a nemzeti Közlekedési Hatóságnak és az autósiskolának. A tanfolyam elvégzését követően személyesen fel kell keresned az autósiskola ügyfélszolgálatát, ahol be kell fizetni az elméleti (KRESZ) vizsga díját, majd jelenlétedben vizsgaidőpontot igénylünk a vizsgabizottságtól. Ugyanolyan számítógépes KRESZ vizsgát kell tenni, mint akik hagyományos tantermi oktatással szerezték meg ismereteiket..

Modern, gyors, kényelmes és hatékony, kiváló vizsgaeredményességet biztosító webes távoktatási módszerrel végezheted el az elméleti képzést.

Bárhol és bármikor használható, ahol van számítógép és internetkapcsolat. Tanulhatsz önálló időbeosztással a számodra szükséges mennyiségben és alapossággal.

Részei:

 • Akkreditált oktatóanyag
 • Gyakorló tesztek hatósági vizsgakérdésekkel (a gyakorló tesztek mobilon is megjeleníthetőek)

Autósiskolánknál elérhető e-learning képzések:

A hatósági vizsgára felkészítő e-learning tananyag a tesztalkalmazás önállóan, megkötések nélkül használható formája három különböző gyakorlási lehetőséggel:

 • gyakorolható témakörök szerint kiválasztható tesztekkel
 • közlekedési alapismeretek vizsgatárgy esetén gyakorolhatod külön a vizsgák hárompontos kérdéseit is
 • választhatod a hatósági vizsga körülményeit modellező próbavizsgát (Ez esetben a kérdések száma, tematikai elrendezése, pontozása, értékelése és a válaszadásra rendelkezésre álló idő megegyezik a hatósági vizsgáéval.)

Az E-Educatio informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer a képzésszervezésen túl a hatósági előírásoknak megfelelően manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló előrehaladását a képzési programban, értékeli az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit, például egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte. A rendszer emellett ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltendő kötelező időt, a rendszerben eltölthető maximális időtartamot a tesztek sikerességének minimum követelményeit).

 • érvényes személyi igazolvány (vagy útlevél) és lakcím kártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • bizonyítvány (min. 8 általános végzettséget kell igazolni)
 • az elméleti tanfolyam aktuális díja (készpénzzel, átutalással, vagy kártyával fizethető)
 • korábban megszerzett vezetői engedély (ha van)

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges

A beiratkozást (első befizetés, a szükséges okmányok bemutatása, szerződéskötés) követően kezdődik a tantermi KRESZ tanfolyam az autósiskola tantermében.

A tanfolyamokat – az aktuálisan meghirdetett napokon – hét délután, 15.30 – 18.40 óráig tartjuk

A tantermi foglalkozásokon a részvétel kötelező. A kötelező óraszámokat a 24/2005.(IV. 21.) GKM rendelet 3. sz. melléklete 3. 2. 1. pontja tartalmazza.

Elméleti oktatás: A tanfolyam tantermi oktatásán minden alkalommal jelenléti ívet kell vezetni, melyet az oktatáson részt vevőkkel minden foglalkozáson alá kell íratni.  Egy elméleti tanfolyami óra időtartama 45 perc. A tanuló számára a képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott.  Az óraszámok 10%-nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló – a képzőszervvel egyeztetett időben – pótfoglalkozáson vehet részt. A pótlási szándékot minimum 4 munkanappal előre – írásban – be kell jelenteni az iskola ügyfélszolgálatán

A Tanuló a tanfolyam kezdetétől (az első előadás dátumától) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, illetőleg ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát is kell tennie. Ezen határidőn túl a tanuló elméleti vizsgára kizárólag a tanfolyam megismétlését követően jelenthető!

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek
 • az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott
 • a minimálisan kötelező 30 gyakorlati órát és min. 580 kilométert igazoltan teljesítette
 • betöltötte a 17 életévét és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek

A minimális kötelező gyakorlati órák száma: 29 óra. Egy gyakorlati tanóra 50 perc vezetésből áll. Legalább két órát sötétedés után, min. 4 tanórát lakott területen kívül kell vezetned. összesen min. 580 km kell teljesíteni, hogy vizsgára jelentkezhess.

Az oktatót szabadon választhatod. Együtt dönthetitek el a gyakorlati vezetés időpontjait. Ha elégedetlen vagy az oktatással, lehetőséged van másik oktatót választani, Problémáddal fordulj az iskolavezetőhöz.

Gyakorlati oktatást csak a tanuló nevére kiállított, a hatóság által hitelesített és vonalkóddal ellátott vezetési karton birtokában kezdhető meg.       A vezetési kartont minden vezetés megkezdése előtt és a vezetési óra végén írd alá! Ha oktatási órát, vagy időszakot valótlan adatokat tartalmazó vezetési kartonnal igazolnak, még téged is eltilthatnak a jogosítvány megszerzésétől!

A vizsgákon a közlekedési hatóság által kijelölt vizsgabiztosok vizsgáztatnak. A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos szakmai követelményeket a 24/2005.(IV.21.) GKM rendelet alapján a közlekedési hatóság határozza meg. A vizsgadíjak hatóságilag rögzítettek, amelyeket a vizsgára jelentkezés előtt, előre kell kifizetned az autósiskolában. (Kivételt képez az esetleges sikertelen elméleti vizsga díja, amelyet a vizsga helyszínén, a vizsgabizottságon kell befizetned.)

A vizsgák kiírását az autósiskola intézi, a vizsgaidőpontokat a Vizsgaközpont adja.

A vizsgákon lehetőleg jól felkészülten, kipihenten, a gyakorlati vizsgán a vezetéshez alkalmas cipőben, kényelmes ruhában érdemes megjelenni.

A vizsgákra feltétlenül hozd magaddal érvényes személyi igazolványodat (lakcím kártyát), vagy érvényes útleveledet, valamint korábban megszerzett vezetői engedélyedet (ha van). Ezek hiányában a vizsga nem tartható meg és a vizsgaíjat ismét be kell fizetni.

A KRESZ tanfolyam első előadásának dátumától számított 9 hónapon belül elméleti vizsgát kell tenned. (E-learning tanfolyam esetén az e-Titán keretrendszerbe való regisztrálás dátumától számít a 9 hónap.) Ellenkező esetben a tanfolyamot meg kell ismételni. Ha 9 hónapon belül sikertelen vizsgát tettél, akkor 12 hónapon belül sikeres vizsgaeredménnyel kell rendelkezned. Az elméleti vizsga két évig érvényes. meghosszabbításra nincs lehetőség.

A forgalmi vizsga 50 perces. A vizsga elején útvonalat kell húznod, amelytől azonban a vizsgabiztos eltérhet. A vizsgakövetelmények kilenc manőverezési feladatot határoznak meg. Ebből négyet kell végrehajtanod.

Az AM nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedély, de csak a 16 életév betöltése után jogosít külföldön e kategóriába tartozó járművek vezetésére.

Belföldön már a vezetői engedély megszerzése után is vezethető:

 • két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpár ,segédmotoros kerékpár (ideértve a „mopedautót” is)amelynek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h
 • 50 cm3-nél nem nagyobb külső gyújtású motorral rendelkező
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű
 • A jelentkezéshez szükséges:
 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • eredeti iskolai bizonyítvány (min. 8 ált.)
 • „B” kategóriára érvényes vezetői engedély
 • az aktuális elméleti tanfolyam díja (első befizetés)

Az „A1” nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az orvosi alkalmassági érvényességi lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig :

 • két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpár
 • lassú jármű és pótkocsija
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható!

Legfeljebb 25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpárt.
“A2”-es kategóriával még vezethető:

 • olyan motorkerékpár, amelyek teljesítménye a 35 kW-ot, teljesítmény/ tömeg aránya pedig a 0,2 kW/kg-ot nem haladja meg, és amelyet nem kétszer akkora teljesítményű járműből alakítottak át
 • “A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár

Az „A2” nemzetközi kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az orvosi alkalmassági érvényességi lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig :

 • két- vagy háromkerekű segédmotoros kerékpár
 • lassú jármű és pótkocsija
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható!

Az “A” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még

 • az „A2” kategóriába és az “A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár

Az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig

 • segédmotoros kerékpár
 • a lassú jármű és pótkocsija
 • kerti traktor
 • állati erővel vont jármű.

Az elsőként megszerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély – a vizsga napjától számított két évig – kezdő vezetői engedélynek minősül. Kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható!

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését a Magyar Vöröskereszt által kiállított igazolással kell igazolni.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás bemutatása alóli mentesítések:

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek külön jogszabály alapján:

 • az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,
 • az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,
 • védőnői,
 • dietetikusi,
 • mentőtiszti,
 • gyógytornász,
 • egészségügyi szakoktatói,
 • diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint
 • a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és
 • az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki
 • 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy   „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;
 • 1984. január 1-je után bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,
 • „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.
További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható!

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni. Amennyiben a mentesítés érdekében az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító igazolás alátámasztására külföldön, illetve nem magyar nyelven kiállított iratot nyújtanak be, azt hiteles magyar fordítással és a Magyar Vöröskereszt által kiállított megfelelőségi nyilatkozattal is el kell látni.


 A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki a járművezetők vizsgáztatására. A sikeres vizsgáról a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály (6728 Szeged, Kereskedő köz 5A-5B) – a továbbiakban: Vizsgaközpont) vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő egy munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére

Az orvosi alkalmassági igazolással, a sikeres elsősegély vizsgát igazoló kártyával és a személyi okmányokkal kell bemenni  bármelyik kormányablakhoz, ahol elkészítik a kártya formátumú vezetői engedélyt.

Gratulálunk vezetői engedélyedhez és balesetmentes közlekedést kívánunk!