Menü Bezárás

Tantermi képzés

Tantermi képzés

A jelentkezéshez szükséges:

 • 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb életkor
 • érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél és lakcímkártya
 • orvosi alkalmassági igazolás (háziorvostól)
 • korábban megszerzett érvényes vezetői engedély (ha van)
 • az aktuális tanfolyam díja (első befizetés)
 • Tájékoztatásul:  az ellenőrzés biztosítása miatt a KRESZ vizsgán, a vizsgabiztosnak kell bemutatni egy eredeti (min. 8 ált.) bizonyítványt
 • KRESZ vizsga díja: 4.600,- Ft

Tanpálya díja (egyszeri befizetés): 15.000,- Ft.

Egy gyakorlati vezetési óra díja: 8.300,- Ft . A pót- és a vizsgaóra díja megegyezik az alapóra díjával.
A gyorsított-, az automata váltós és a (jogosítvánnyal már rendelkezők) gyakorlati vezetési óradíja: 10.000,- Ft.

Forgalmi vizsga díja: 11.000,- Ft.

Elméleti (KRESZ) vizsgára az bocsátható, aki:

 • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte
 • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb
 • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra előírt feltételnek

Fiatalkorú (18 év alatti) gépjárművezető – jelölt szerződéskötéséhez a szülő/gondviselő beleegyezése és aláírása is szükséges.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás:

a Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.

A támogatást az a személy veheti igénybe, aki

 • a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és
 • a vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be
 • A Kormány 146/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki: a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy is igénybe veheti,aki a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült, feltéve hogy a 2. § alapján a támogatást még nem vette igénybe.”

A támogatás összege

A támogatás összege a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25.000,- forint.

Az igény előterjesztése

A támogatás iránti kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820). 

Tandíjfizetés a 11735005-20533502  OTPBank számlájára lehetséges. (Nemzetközi számlaszám: HU52117350052053350200000000)

Kérjük, vizsgadíjat ne utaljatok!